O NAS

Jesteśmy grupą entuzjastów na co dzień wykorzystujących wiele narzędzi informatycznych wspomagających budowlany proces inwestycyjny rozumiany jako wszystkie aktywności od rozpoczęcia projektu po jego formalne zakończenie z kompletnym przekazaniem zasobu do użytkowania.

Promujemy rozwiązania, techniki i narzędzia oraz metody low-tech (jak lean construction dla działań operacyjnych czy np. historie procedur przekazania, listy płac, analizy umów cząstkowych lub zapisy z kamer monitoringu), które wykraczają poza zakres technologii BIM, a które mogą mieć wpływ na poprawę wydajności branży budowlanej z uwagi na zawarte cenne informacje z procesu inwestycyjnego do wykorzystania w odpowiedni sposób przez stale rozwijające się rozwiązania cyfrowe.

Nie bez kozery normy BIM seria 19650 zawierają zestawienie różnych ważnych typów informacji od nieustrukturyzowanej do standaryzowanej, a zwykle kojarzone z metodyką BIM narzędzia są jedynie niewielkim wycinkiem możliwych zastosowań technologicznych.

Michał Siejda
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, mgr inż. budownictwa. Członek zwyczajny SIDiR, Inżynier Konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Autor artykułów do Biuletynu Konsultant. Entuzjasta optymalizacji i automatyzacji w rozwiązaniach biurowych i administracji dokumentacją cyfrową.

Rafał Bałdys – Rembowski
Mimo zaawansowanego wieku, niepoprawny optymista, siewca szczytnych idei i marzyciel. Pracował wszędzie: na budowie, u projektanta, konsultanta, zamawiającego, wykonawcy i organizacjach branżowych. Elektronik i informatyk z wykształcenia, ale konsultant z wyboru. Autor opinii prywatnych w sporach dla inwestycji infrastrukturalnych, współautor i współwłaściciel narzędzia LegalTech do automatyzacji oceny ryzyk kontraktowych RISKOVERY. Pełni zaszczytną funkcję redaktora naczelnego Biuletynu Konsultant wydawanego przez SIDiR oraz prowadzi podcast PRZE:budowa. Filozof i demokrata.

Robert Szczepaniak
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Technische Universitaet Wien (wydział Architektury). Pełne uprawnienia architektoniczne w Austrii oraz w Polsce. Członek Mazowieckiej IARP oraz Arch+Ing (Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland). Własna działalność architektoniczna oraz bardziej jako hobby artystyczna (animacje i powieści graficzne), entuzjasta nowych technologii (kilkuletnie doświadczenie w programowaniu obiektowym), ale z okiem na tradycję i wartości w życiu. Członek założyciel Stowarzyszenia BIM, wiceprezes BIM klastra, autor kilkudziesięciu artykułów nt. BIM i IPD w prasie fachowej oraz ekspertyz wdrażania inwestycji publicznych w metodyce BIM. Certyfikowany Green Belt Lean Practitioner. Członek Grupy Roboczej d/s BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Bartosz Zamara, PhD
Inżynier budownictwa, członek PIIB, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej, odbył studia podyplomowe EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Zarządzanie Projektami w Trinity College w Dublinie. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i branżowym. Zawodowo zaangażowany w proces budowlany na różnych etapach jego cyklu, w charakterze projektanta, inwestora, wykonawcy i producenta materiałów budowlanych.