Kategoria: lean construction

 • Poziom operacyjny w planowaniu działań budowlanych – Last Planner® System (serce lean construction)

  Poziom operacyjny w planowaniu działań budowlanych – Last Planner® System (serce lean construction)

  Na poziomie strategicznym mieliśmy mapowanie (odwzorowanie) strumienia wartości dla dostarczenia jej klientowi*, natomiast dla poziomów taktyczno-operacyjnych realizacji zadań w inwestycjach budowlanych zostały opracowane przez LCI (Lean Construction Institute) zestawy harmonogramów Last Planner® System. Zawdzięczamy to inżynierowi o nazwisku Glenn Ballard, który wymyślił ten system na początku lat 1990-tych, bazując na swoich doświadczeniach ratowania nieprawidłowo procedowanych…

 • Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

  Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

  Podstawową różnicę między przedstawionymi w poprzednich blogach – modelem Fredericka Taylora (komenderowanie i kontrola przez managerów) a stworzonym głównie przez Taiichi Ohno modelem lean (Toyota Production System) można właściwie ująć w jednym zdaniu: O ile Taylor rozdzielił planowanie od samej produkcji, to Ohno je ponownie złączył. Oczywiście dotyczy to także branży budowlanej, której inicjatywa Taylora…

 • Rozwój cyfryzacji a reszta systemu inwestycji budowlanej

  Rozwój cyfryzacji a reszta systemu inwestycji budowlanej

  Zanim usystematyzuję standardy w przemyśle budowlanym (zarówno dotyczące przepływu informacji, jak i przepływu pracy), musimy spojrzeć na procesy budowlane z szerszej perspektywy. W blogu o myśleniu systemowym* przedstawiłem grafikę (inna jej wersja poniżej), obrazującą każdą inwestycję budowlaną jako zestaw połączonych ze sobą (zintegrowanych) elementów: informacji, organizacji, procesów i innych systemów (czyli podsystemów całości). Pomiędzy nimi…

 • Informacja BIM w środowisku lean

  Informacja BIM w środowisku lean

  Lean jest kompleksową strategią zarządzania procesami gospodarczymi od czasów TPS (Toyota Production System) z początku lat 1950-tych, a w jej ślad i w miarę poznawania przez resztę świata korzyści tego kulturowego podejścia, powstawały po kolei w wielu krajach organizacje lean (Lean Enterprise Instituts – LEI). Także i w Polsce założono w 2006 roku filię LEI…

 • Strategia lean i jej cechy charakterystyczne

  Strategia lean i jej cechy charakterystyczne

  Ukierunkowana strategia lean nosi nazwę Hoshin Kanri, czyli tzw. ‘prawdziwa północ’ (True North). Jak ma to miejsce w tradycyjnych strukturach gospodarczych, tak i w lean wypracowaniem strategii zajmuje się kierownictwo przedsiębiorstwa. Różnica leży w tym, że w lean strategia ściśle bazuje na kluczowych pytaniach o sens działalności firmy. Bez zrozumienia kierunku działania przedsiębiorstwa żadna strategia…

 • Struktura lean w hierarchii przedsiębiorstwa

  Struktura lean w hierarchii przedsiębiorstwa

  W lean nie chodzi o to, żeby usunąć hierarchię, jest to nadal pluralistyczny, zielony poziom rozwoju cywilizacji*, typ firmy rodzinnej, z dobrze ukształtowanymi relacjami. W takiej strukturze usprawnienia są co prawda priorytetem, ale ich realizacja nie odbywa się w odosobnieniu wysokiego managementu, a rozciąga się na całą strukturę firmy. Innowacją, którą wprowadziła firma Toyota, było…

 • Przepływ pracy (Flow)

  Przepływ pracy (Flow)

  Idea płynnego przepływu pracy jest jednym z fundamentów metodyki lean, chociaż szczerze powiedziawszy powinna być obecna w każdej metodyce produkcyjnej czy usługowej. Nawet niewielkie zachwianie tego przepływu powoduje w konsekwencji zaburzenie całego systemu w procesie gospodarczym. W tym miejscu należałoby przytoczyć słynną anegdotę o machnięciu skrzydeł motyla, wywołującym burzę na drugiej półkuli ziemskiej – coś…

 • Zapis przepływu wartości w procesach lean – poziom strategiczny

  Zapis przepływu wartości w procesach lean – poziom strategiczny

  Tworzenie wartości w metodyce lean jest podzielone na trzy poziomy szczegółowości w ramach płynnego (czyli pozbawionego strat) przepływu: Strumień wartości w procesach lean wychodzi zawsze od końcowego odbiorcy, a zdefiniowanie tego strumienia, obejmującego wszystkie bez wyjątku etapy inwestycji jest pierwszym, niezbędnym działaniem w tej metodyce. Zapis strumienia wartości na poziomie strategicznym macro jest oparty na…

 • Istota przewagi metodyki lean nad procesami tradycyjnymi w gospodarce

  Istota przewagi metodyki lean nad procesami tradycyjnymi w gospodarce

  Zapoczątkowane w latach 1930-tych w laboratoriach Bell Labs przez fizyka i statystyka Waltera Shewharta naukowe analizy poprawy procesów gospodarczych doczekały się graficznego przedstawienia, które opracował współpracownik Shewharta, amerykański inżynier, statystyk i praktyk zarządzania W. Edwards Deming. Deming przeniósł te zasady do powojennej Japonii, gdzie wraz m.in. z inżynierem i konsultantem zarządzania Josephem Juranem zaprezentował on…

 • Dostarczanie wartości w procesach lean

  Dostarczanie wartości w procesach lean

  Wartość w procesach lean* wychodzi zawsze od końcowego odbiorcy, a jej zdefiniowanie jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków działania w tej metodyce. Ich zestawienie ilustruje poniższa grafika. W kolejnych blogach opowiemy dokładniej o poszczególnych elementach wdrażania lean, dzisiaj zajmiemy się pracą, która dostarcza wymaganej wartości oraz typami marnotrawstwa, którego chcemy uniknąć w procesach gospodarczych. Praca,…