Manifest

  • Dążymy do poprawy wydajności procesów inwestycyjnych,
  • Uważamy, że poprawa wydajności pracy możliwa jest poprzez przyjęcie polityk, metodyk, standardów i rekomendacji wspartych technologią, 
  • Uważamy, że cyfryzacja procesów inwestycyjnych jest tylko jednym z elementów na drodze do cyfrowej gospodarki, 
  • Dane pozyskiwane, generowane i agregowane w trakcie procesu inwestycyjnego powinny stanowić dla stron źródło wiedzy i być podstawą do podejmowania przyszłych decyzji,
  • Na podstawie danych strony powinny prowadzić analitykę biznesową celem podniesienia efektywności całych procesów inwestycyjnych i poprawy wydajności,
  • Dane pozyskiwane i generowane w trakcie realizacji inwestycji powinny być wiążące w cyfrowej formie,
  • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe strony powinny dopuszczać rozwiązania oparte o rozwiązania open source,
  • Tam, gdzie jest to możliwe branża powinna uzgodnić i przyjąć standardy dot. struktury i zakresów generowanych i agregowanych danych dla każdego z etapów procesu inwestycyjnego,
  • Uważamy, że cyfryzacja budownictwa nie powinna być utożsamiana z technologią BIM. Cyfryzacja budownictwa dotyczy wszystkich aspektów procesów inwestycyjnych włączając w to technologię BIM,
  • Chcemy zaszczepiać w ludziach ciekawość i chęć do samorozwoju.