top of page

HUSTRO

17 mar 2022

typ oprogramowania:

contract management

Narzędzie do zarządzania jakością i bezpieczeństwem robót budowlanych.

Hustro to polski startup, którego twórcy postawili sobie za cel nową organizację relacji pomiędzy inwestorami, a wykonawcą. Nowe relacje w całości mają być oparte o wzajemne zaufanie, szacunek i miłość bliźniego, w czym pomóc ma specjalna aplikacja zbudowana w oparciu o neuronowe sieci rozproszone działające w reżimie kwantów logiki rozmytej transponowanych w formie wykładni wieloogniskowej.

LINK DO STRONY PRODUCENTA

bottom of page