Autor: lean_robert

 • Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 2

  Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 2

  Zapowiadany w poprzedniej części artykuł* Alana Mossmana ze stycznia 2020 roku opublikowany na portalu Lean Construction Blog zawiera listę aspektów, wpływających na nieefektywność i w ogóle na zepsucie branży budowlanej na świecie, korespondencyjnie także i w Polsce. Właściwie nie mam do tez Alana wiele do dodania, tym bardziej, że lista obejmuje wszystkie ważniejsze elementy procesu…

 • Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

  Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

  Zainspirowany jednym z artykułów Alana Mossmana* („Construction is Broken”) oraz doniosłością zawartych w nim wniosków postanowiłem nieco zmienić sekwencję moich dotychczasowych blogów na temat stanu (polskiego, ale nie tylko) budownictwa. Zamiast konsekwentnie rozwinąć myśl o MacroBIM i metodach weryfikacji ekonomicznej przedsięwzięcia budowlanego w dzisiejszym i kolejnym blogu wyjątkowo zastanowimy się nad ogólnym pytaniem: dlaczego branża budowlana…

 • Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

  Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

  Koszt docelowy (Target Cost) w metodyce lean construction, połączonej z IPD (Integrated Project Delivery – zintegrowane dostarczenie aktywów inwestycyjnych) ma zapewnić realizację inwestycji budowlanej w ustalonych, bezpiecznych ramach finansowych. O praktycznych procedurach ustalania kosztu docelowego powiemy w kolejnym blogu, obecnie skoncentrujemy się na samej jego istocie. Zacznijmy od tego, że w lean IPD punkt wyjścia…

 • Proces wykonawczy w lean construction (jakość + terminowość + koszt)

  Proces wykonawczy w lean construction (jakość + terminowość + koszt)

  Na bazie poprzednich artykułów zacznijmy teraz od być może na pozór prowokacyjnej grafiki, którą jednak potwierdzają światowe przykłady zastosowania lean construction i której prawdziwość postaram się pokrótce udowodnić w dalszej części bloga 😉 W tradycyjnym budownictwie średni procent wykonanych prac spośród wszystkich zamierzonych na dany tydzień wynosi według badań 54%. Stanowi to główny miernik niskiej…

 • Takt Time: standaryzacja pracy w Last Planner® System

  Takt Time: standaryzacja pracy w Last Planner® System

  Zaczynając moją przygodę z lean byłem przekonany, iż jego zastosowanie dla powtarzalnych procesów w produkcji i usługach jest czymś innym niż ma to miejsce w lean dla budownictwa, czyli lean construction. To przekonanie okazało się błędne, standaryzację w lean można także przeprowadzać dla nieprzewidywalnych i niereprodukowalnych kroków procesów w budownictwie. Uniwersalnym narzędziem do tego celu…

 • Strukturyzacja pracy (Work Structuring) dla standaryzacji w Takt Time

  Strukturyzacja pracy (Work Structuring) dla standaryzacji w Takt Time

  Dla uniknięcia nieporozumień zaczniemy najpierw od rozróżnienia Work Structuring (WS) od tradycyjnie znanego podziału pracy, czyli Work Breakdown Structure (WBS). O ile tradycyjny WBS (podział pracy) dzieli wielkie zestawy prac w sposób, w jaki kroimy bochenek chleba czy pęto kiełbasy (czyli w dowolnym miejscu), Work Structuring polega na takim podziale prac, żeby każda ‘ukrojona’ część…

 • Takt Time jako standaryzacja pracy w Last Planner® System – podstawowe pojęcia

  Takt Time jako standaryzacja pracy w Last Planner® System – podstawowe pojęcia

  Aby zrozumieć metodę Taktzeit (Takt Time), którą przedstawię w dalszych blogach, musimy najpierw poznać i przyswoić dwa pojęcia: LBS LBS, w odróżnieniu od dwuwymiarowych wykresów Gantt’a, jest metodą rozpisania harmonogramów wykonania zadań z uwzględnieniem pozycjonowania grup prac na poszczególnych kondygnacjach wielowymiarowego obiektu inwestycyjnego lub na kolejnych metrach bądź kilometrach obiektu infrastrukturalnego. Metoda ta posługuje się…

 • Poziom operacyjny w planowaniu działań budowlanych – Last Planner® System (serce lean construction)

  Poziom operacyjny w planowaniu działań budowlanych – Last Planner® System (serce lean construction)

  Na poziomie strategicznym mieliśmy mapowanie (odwzorowanie) strumienia wartości dla dostarczenia jej klientowi*, natomiast dla poziomów taktyczno-operacyjnych realizacji zadań w inwestycjach budowlanych zostały opracowane przez LCI (Lean Construction Institute) zestawy harmonogramów Last Planner® System. Zawdzięczamy to inżynierowi o nazwisku Glenn Ballard, który wymyślił ten system na początku lat 1990-tych, bazując na swoich doświadczeniach ratowania nieprawidłowo procedowanych…

 • Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

  Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

  Podstawową różnicę między przedstawionymi w poprzednich blogach – modelem Fredericka Taylora (komenderowanie i kontrola przez managerów) a stworzonym głównie przez Taiichi Ohno modelem lean (Toyota Production System) można właściwie ująć w jednym zdaniu: Oczywiście dotyczy to także branży budowlanej, której inicjatywa Taylora szczególnie zaszkodziła, fragmentując i tak kruche i nieprzewidywalne procesy inwestycyjne. Obecny stan trwałej…

 • Rozwój cyfryzacji a reszta systemu inwestycji budowlanej

  Rozwój cyfryzacji a reszta systemu inwestycji budowlanej

  Zanim usystematyzuję standardy w przemyśle budowlanym (zarówno dotyczące przepływu informacji, jak i przepływu pracy), musimy spojrzeć na procesy budowlane z szerszej perspektywy. W blogu o myśleniu systemowym* przedstawiłem grafikę (inna jej wersja poniżej), obrazującą każdą inwestycję budowlaną jako zestaw połączonych ze sobą (zintegrowanych) elementów: informacji, organizacji, procesów i innych systemów (czyli podsystemów całości). Pomiędzy nimi…