Autor: lean_robert

 • Target Value Delivery (dostarczenie docelowej wartości) – druga kluczowa metoda lean construction

  Target Value Delivery (dostarczenie docelowej wartości) – druga kluczowa metoda lean construction

  TVD wzięło się z pojęcia kosztu docelowego (Target Cost) i przechodziło w czasie ewolucji organizacyjnej procesów gospodarczych przez kilka korekt: Proces Target Value Delivery składa się z kilku kamieni milowych, które zgodnie z fazami inwestycji można zapisać następująco: A jak to wygląda w praktyce? @1. W tym kroku zdefiniowane zostają wszystkie parametry,  mogące wpływać na…

 • MacroBIM – BIM w początkowej, strategicznej fazie inwestycji

  MacroBIM – BIM w początkowej, strategicznej fazie inwestycji

  Jednym z głównych powodów nieefektywności branży budowlanej (a jest ich kilka, o pozostałych piszę w innych blogach) jest brak jakiejkolwiek weryfikacji ceny przyszłej inwestycji w pierwszej fazie jej realizacji. Zwykle (w formule „wybuduj”) najpierw tworzony jest projekt, a potem do końca inwestycji w zakresie kosztów następuje już wolna amerykanka. Tradycyjny sposób podejścia do procesu inwestycyjnego…

 • Co motywuje ludzi do działania?

  Co motywuje ludzi do działania?

  No i znowu jestem niejako zmuszony do zmiany zapowiadanego tematu obecnego bloga.  Aktualnie toczą się w mediach społecznościowych (głównie LinkedIn, bo to najpoważniejszy z nich portal) dyskusje o wdrażaniu w podmiotach gospodarczych zarówno BIM, jak i lean oraz różnych innych mniej lub bardziej fortunnych wynalazków w dziedzinie zarządzania ludzką pracą. Wypadałoby zatem przedstawić to, co…

 • Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 2

  Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 2

  Zapowiadany w poprzedniej części artykuł* Alana Mossmana ze stycznia 2020 roku opublikowany na portalu Lean Construction Blog zawiera listę aspektów, wpływających na nieefektywność i w ogóle na zepsucie branży budowlanej na świecie, korespondencyjnie także i w Polsce. Właściwie nie mam do tez Alana wiele do dodania, tym bardziej, że lista obejmuje wszystkie ważniejsze elementy procesu…

 • Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

  Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

  Zainspirowany jednym z artykułów Alana Mossmana* („Construction is Broken”) oraz doniosłością zawartych w nim wniosków postanowiłem nieco zmienić sekwencję moich dotychczasowych blogów na temat stanu (polskiego, ale nie tylko) budownictwa. Zamiast konsekwentnie rozwinąć myśl o MacroBIM i metodach weryfikacji ekonomicznej przedsięwzięcia budowlanego w dzisiejszym i kolejnym blogu wyjątkowo zastanowimy się nad ogólnym pytaniem: dlaczego branża budowlana…

 • Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

  Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

  Koszt docelowy (Target Cost) w metodyce lean construction, połączonej z IPD (Integrated Project Delivery – zintegrowane dostarczenie aktywów inwestycyjnych) ma zapewnić realizację inwestycji budowlanej w ustalonych, bezpiecznych ramach finansowych. O praktycznych procedurach ustalania kosztu docelowego powiemy w kolejnym blogu, obecnie skoncentrujemy się na samej jego istocie. Zacznijmy od tego, że w lean IPD punkt wyjścia…

 • Proces wykonawczy w lean construction (jakość + terminowość + koszt)

  Proces wykonawczy w lean construction (jakość + terminowość + koszt)

  Na bazie poprzednich artykułów zacznijmy teraz od być może na pozór prowokacyjnej grafiki, którą jednak potwierdzają światowe przykłady zastosowania lean construction i której prawdziwość postaram się pokrótce udowodnić w dalszej części bloga 😉 W tradycyjnym budownictwie średni procent wykonanych prac spośród wszystkich zamierzonych na dany tydzień wynosi według badań 54%. Stanowi to główny miernik niskiej…

 • Takt Time: standaryzacja pracy w Last Planner® System

  Takt Time: standaryzacja pracy w Last Planner® System

  Zaczynając moją przygodę z lean byłem przekonany, iż jego zastosowanie dla powtarzalnych procesów w produkcji i usługach jest czymś innym niż ma to miejsce w lean dla budownictwa, czyli lean construction. To przekonanie okazało się błędne, standaryzację w lean można także przeprowadzać dla nieprzewidywalnych i niereprodukowalnych kroków procesów w budownictwie. Uniwersalnym narzędziem do tego celu…

 • Strukturyzacja pracy (Work Structuring) dla standaryzacji w Takt Time

  Strukturyzacja pracy (Work Structuring) dla standaryzacji w Takt Time

  Dla uniknięcia nieporozumień zaczniemy najpierw od rozróżnienia Work Structuring (WS) od tradycyjnie znanego podziału pracy, czyli Work Breakdown Structure (WBS). O ile tradycyjny WBS (podział pracy) dzieli wielkie zestawy prac w sposób, w jaki kroimy bochenek chleba czy pęto kiełbasy (czyli w dowolnym miejscu), Work Structuring polega na takim podziale prac, żeby każda ‘ukrojona’ część…

 • Takt Time jako standaryzacja pracy w Last Planner® System – podstawowe pojęcia

  Takt Time jako standaryzacja pracy w Last Planner® System – podstawowe pojęcia

  Aby zrozumieć metodę Taktzeit (Takt Time), którą przedstawię w dalszych blogach, musimy najpierw poznać i przyswoić dwa pojęcia: LBS LBS, w odróżnieniu od dwuwymiarowych wykresów Gantt’a, jest metodą rozpisania harmonogramów wykonania zadań z uwzględnieniem pozycjonowania grup prac na poszczególnych kondygnacjach wielowymiarowego obiektu inwestycyjnego lub na kolejnych metrach bądź kilometrach obiektu infrastrukturalnego. Metoda ta posługuje się…