top of page
  • dr bartek

Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych- Finał

Artykuł jest podsumowaniem projektu zapoczątkowanego w poście Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych, czyli zróbmy coś praktycznego. Kto za?


Produkty projektu to dwie tabele i rysunek. W niedalekiej przyszłości planowana jest również publikacja przykładowego modelu IFC zawierającego zestaw parametrów z przykładu. Dziękuję za wkład nawigatorowi Bartkowi Tokarzewskiemu, który chłodnym okiem oceniał moje poczynania :)


Wszystko jest dostępne na GitHubie w projekcie Cyfrowe Studnie.


Co udało się zrobić i co w ten sposób można usprawnić?


Celem projektu jest usprawnienie komunikacji w łańcuchu dostaw studni betonowych przez opracowanie/doszczegółowienie nomenklatury parametrów opisujących studnię. Szczegółowy opis parametrów i proponowane jednostki oraz proponowany zakres wartości zawierają dwie tabele znajdujące się w pliku "parametry". Wielkości fizyczne zostały zobrazowane na rysunku "DCN_Studnie". Dodatkowo w pliku "parametry" znajduje się przykładowe zestawienie studni i otworów.


Nazewnictwo bazuje na języku angielskim, ponieważ bazą był słownik IFC, uznano zatem, że uzupełnianie parametrów w języku polskim jest nieuzasadnione.


Do opisania studni na potrzeby wyceny wystarczy wypełnione zestawienie studni. Na potrzeby produkcyjne konieczne jest uzupełnienie go o tabelę otworowania, która jest globalna dla całego projektu. Otwór jest identyfikowany w tabeli nazwą studni i kolejnym numerem. To podejście umożliwia w miarę łatwą interpretację zestawienia człowiekowi oraz prostą obróbkę informacji we wszelkiego rodzaju oprogramowaniu.


Jakie są potencjalne pola wykorzystania tego produktu?

  1. Przygotowywanie "Cyfrowych Kart Materiałowych" i publikacja cyfrowych typoszeregów przez producentów, korzystających ze zunifikowanego nazewnictwa parametrów.

  2. Zaszycie nomenklatury i eksportowanie w tej formie materiałów z oprogramowania do projektowania sieci kanalizacyjnych.

  3. Przygotowywanie zestawień do ofertowania na bazie jednorodnego nazewnictwa.

  4. Kontrola jakości i postępu prac na bazie zestawień cyfrowych

  5. ........... sky is the limit


Czy to podejście ma szansę?

Czy znajdzie się ktoś, kto to wdroży?


Zobaczymy.
30 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page