Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych- Finał


Artykuł jest podsumowaniem projektu zapoczątkowanego w poście Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych, czyli zróbmy coś praktycznego. Kto za?

Produkty projektu to dwie tabele i rysunek. W niedalekiej przyszłości planowana jest również publikacja przykładowego modelu IFC zawierającego zestaw parametrów z przykładu. Dziękuję za wkład nawigatorowi Bartkowi Tokarzewskiemu, który chłodnym okiem oceniał moje poczynania 🙂

Wszystko jest dostępne na GitHubie w projekcie Cyfrowe Studnie.

Co udało się zrobić i co w ten sposób można usprawnić?

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji w łańcuchu dostaw studni betonowych przez opracowanie/doszczegółowienie nomenklatury parametrów opisujących studnię. Szczegółowy opis parametrów i proponowane jednostki oraz proponowany zakres wartości zawierają dwie tabele znajdujące się w pliku „parametry”. Wielkości fizyczne zostały zobrazowane na rysunku „DCN_Studnie”. Dodatkowo w pliku „parametry” znajduje się przykładowe zestawienie studni i otworów.

Nazewnictwo bazuje na języku angielskim, ponieważ bazą był słownik IFC, uznano zatem, że uzupełnianie parametrów w języku polskim jest nieuzasadnione.

Do opisania studni na potrzeby wyceny wystarczy wypełnione zestawienie studni. Na potrzeby produkcyjne konieczne jest uzupełnienie go o tabelę otworowania, która jest globalna dla całego projektu. Otwór jest identyfikowany w tabeli nazwą studni i kolejnym numerem. To podejście umożliwia w miarę łatwą interpretację zestawienia człowiekowi oraz prostą obróbkę informacji we wszelkiego rodzaju oprogramowaniu.

Jakie są potencjalne pola wykorzystania tego produktu?

  1. Przygotowywanie „Cyfrowych Kart Materiałowych” i publikacja cyfrowych typoszeregów przez producentów, korzystających ze zunifikowanego nazewnictwa parametrów.
  2. Zaszycie nomenklatury i eksportowanie w tej formie materiałów z oprogramowania do projektowania sieci kanalizacyjnych.
  3. Przygotowywanie zestawień do ofertowania na bazie jednorodnego nazewnictwa.
  4. Kontrola jakości i postępu prac na bazie zestawień cyfrowych
  5. ……….. sky is the limit

Czy to podejście ma szansę?

Czy znajdzie się ktoś, kto to wdroży?

Zobaczymy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *