Czy możliwa jest automatyzacja przedmiarów z PDF?


Jestem przekonany, że każdy z autorów, jak i z naszych czytelników życzyłby sobie, aby dokumentacja przetargowa była udostępniana oferentom w jak najwyższej jakości, a najlepiej w wersji cyfrowej, edytowalnej, sparametryzowanej – tak, aby można było z modelu wygenerować precyzyjne zestawienia przedmiarów robót i ograniczyć koszty przygotowania oferty.

Niestety rzeczywistość bywa zgoła inna i dokumentacja w formie PDF jest nie tylko powszechna, ale często można się spotkać z udostępnianiem dokumentacji w formie zeskanowanej (rastrowej). Jest wiele narzędzi, które pomogą nam z optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR), a co jakiś czas można spotkać narzędzie, które potrafi coś więcej.

Niniejszy artykuł otwiera serię artykułów o plikach #PDF i sposobach radzenia sobie z nimi. Opisywane niżej oprogramowanie poznałem już kilka lat temu i jestem przekonany, że może pomóc wielu inżynierom – nie tylko tym, którzy przygotowują kosztorysy, lecz również tym, którzy zajmują się roszczeniami i chcieliby skrócić czas ustalania zakresu robót do wykonania (por. Art. 649 KC).

BlueBeam Revu, bo o nim mowa, to dedykowana przeglądarka PDF, która zawiera wiele cennych funkcji dla inżynierów. Pomiary wykonane w Revu to nie tylko pomiar długości, szerokości i powierzchni, objętości, promienia, kąta, łuku oraz wycięć. Zawiera specjalne funkcje, które dzielą i wypełniają złożone obszary rysunku, aby łatwo generować pomiary obszaru. Zawiera również funkcje ręcznego zliczania i przeszukiwania obrazowego, które mogą być używane do obliczania i śledzenia ilości.

Te dane mogą być następnie połączone z arkuszem Excel, w którym prowadzone będą dalsze obliczenia. Zestawienie jest precyzyjne, co można później sprawdzić na rysunku i wprowadzić ewentualne korekty – zliczone elementy są oznaczane na rysunku według wybranych ustawień.

Dzięki tej funkcji możemy nie tylko zaoszczędzić czas, lecz również zwiększyć jakość wykonanych zestawień. Blubeam Revu jest rozwiązaniem płatnym, wycenionym obecnie na 349 – 599 USD za stanowisko. Dostępna jest 30-dniowa wersja próbna pod adresem: Bluebeam Revu – Download a Free Trial | Bluebeam, Inc.

Michał Siejda

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *