Komunikacja w AEC kluczem do sukcesu


Twórcy oprogramowania BIM przekonują nas, że wystarczą ich aplikacje i będziemy mogli pracować równolegle z każdego miejsca na świecie na jednym modelu, który może posiadać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Oczywiście, żaden program nie potrafi wszystkiego.

Większość procesów projektowych i obliczeniowych nie jest robiona w oprogramowaniu BIM, tylko w innych programach, czy też zwykłych arkuszach kalkulacyjnych. Informacje przesyłamy ręcznie lub półautomatycznie z punktu A do B, B do C i z powrotem do A. Komunikacja między programami nie jest idealna, czasem nie jest nawet dobra, a część informacji trzeba wpisać ręcznie w innym programie, który coś liczy.

Tak jest np. w przypadku exportu i importu np. modeli w formatach ifc, gbXML lub innych.

Dlatego też w całym procesie inwestycyjnym kluczowa jest komunikacja, nie tylko mi między ludźmi, ale także między człowiekiem i programem, oraz między programami.

Aby komunikacja między programami w ogóle była możliwa potrzebne jest API (Application Programming Interface), czyli interfejs programowania aplikacji, który posiada szereg reguł ściśle opisujących w jaki sposób programy lub podprogramy mogą komunikować się ze sobą. Dzięki API program staje się platformą, w której możemy dodawać nowe funkcjonalności w formie pluginów lub skryptów. Jeżeli API jest wystarczająco otwarte to możemy tworzyć połączenia pomiędzy programami w wykorzystując języki programowania np. C# lub Python.

Oczywiście, nie każdy inżynier potrafi programować pisząc kod tekstowo w języku programowania. Stąd też programowanie wizualne dobrze wpisuje się w potrzeby branży AEC. Jest wiele programów i platform, które posiadają wbudowane programowanie wizualne np. Dynamo, Grasshopper, Sverchok i wiele innych. Umożliwiają one tworzenie programów w graficzny sposób, poprzez łączenie ze sobą funkcjonalnych bloków w skrypty realizujące zdefiniowany przez twórcę cel.

Źródło: medium.com/intro-to-grasshopper/getting-started-with-grasshopper

Niestety, raz stworzony skrypt np. w Grasshopperze nie może być otwarty w innym edytorze do programowania wizualnego. Można by powiedzieć, że skrypt i proces jest uwięziony w edytorze, w którym został stworzony.

Pomimo że nie możemy łączyć procesów w jednym środowisku to możliwe jest utworzenie stałego połączenia online które będzie odbierało i wysyłało strumień danych przy pomocy konektorów. Narzędziem umożliwiającą taką integrację jest Speckle. Konektory Speckle są dostępne dla wielu edytorów programowania wizualnego (lista konektorów) i umożliwiają przesyłanie danych przez chmurę z jednego programu do drugiego.

Przykładowy proces może wyglądać następująco:

1. W programie Dynamo odczytujemy geometrię i informacje z obiektów stworzonych w programie Revit,

2. Przy pomocy konektora wysyłamy na serwer Speckle strumień danych,

3. Z chmury możemy pobrać te dane przy pomocy konektora do innego programu, np. Grasshoppera,

4. W Grasshopperze, przy pomocy skryptów:

  • wymiarujemy konstrukcję (Karamba3D),
  • obliczamy zapotrzebowania na chłód i ciepło przy pomocy symulacji dynamicznej (Ladybug tools),
  • wymiarujemy urządzenia HVAC na podstawie danych z modelu Revit i danych z wspomnianej przed chwilą (poprzedni bullet) symulacji i skrypt do symulacji światła dziennego (Ladybug tools).

5. Wszystkie dane przesyłamy z powrotem do modelu BIM

Dane z uzupełnionego modelu BIM przesyłamy do wizualizacji do programu PowerBI

Źródło: www.ladybug.tools

Programowanie wizualne nie wymaga od inżyniera znajomości języków programowania, a umożliwia automatyzację procesów projektowania i manipulacji informacją. Speckle, jest niejako klejem pomiędzy platformami programowania wizualnego. Speckle jest open source’owym projektem oferującym wiele konektorów umożliwiających wymianę informacji pomiędzy platformami, które na co dzień są sobie obce. Zachęcam do zgłębiania tematu i korzystania z tego narzędzia oraz dyskusji nad jego funkcjonalnością na naszym serwerze Discord DC Navigator. (wejdź w link, aby dołączyć do dyskusji)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *