top of page
  • Rafał Sebastian

LEAN TIMES. Jak wykorzystać spowolnienie w budownictwie

Zaktualizowano: 29 lis 2022

Zgodnie z prognozami z początku roku, budowlanka wchodzi w fazę recesji. Pod tym względem ten sektor gospodarki jest relatywnie prosty do analizy, bo malejąca ilość wniosków o pozwolenie na budowę oraz zatrzymanie przetargów przez zamawiających publicznych mogła przynieść tylko jeden efekt, który można było dość precyzyjnie przewidzieć w czasie. Ten czas właśnie się zaczyna, a odczyty będą słabsze z miesiąca na miesiąc przynajmniej przez jakiś czas (jakiś >=12 mies. ). Ten szczególny czas nieplanowanych zmian w organizacjach i nieuchronnych zwolnień można będzie wykorzystać na kilka sposobów. Zakładając, że nie ma firm ani nawet całych sektorów gospodarki, które byłyby w stanie wpłynąć na koniunkturę należy przyjąć, że rozsądną strategią będzie wykorzystanie tego czasu na restrukturyzację organizacji pod kątem jej wydajności i przygotowanie jej do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości. Biorąc pod uwagę, że do zmian i tak będzie musiało dojść, to rozsądnym jest i zasadnym ekonomicznie, żeby okazję wykorzystać.


Za przyjęciem takiej strategii działania organizacji w sektorze AEC przemawiają doświadczenia rynku UK z czasów pandemii. W UK, inaczej niż PL restrykcje covidowe objęły również sektor budownictwa i wymusiły praktycznie zatrzymanie trwających prac budowlanych. Dziś z perspektywy czasu możemy spojrzeć na to, jak poradzili sobie z tym na wyspach. Chcę się podzielić z Państwem dwiema publikacjami, które analizują zarówno sytuację rynku budowlanego w UK w czasach pandemii, ale również omawiają strategie, które firmy budowlane i inwestorzy powinni przyjąć na przyszłość. Linki do tych artykułów umieściłem na końcu artykułu. Nie chcę oczywiście omawiać tych dokumentów w całości, ale pozwolę sobie na ich subiektywne podsumowanie.


Przykład rynku UK pokazuje, że okres silnych zakłóceń pozwolił na ujawnienie pewnych prawidłowości, które inaczej trudno byłoby dostrzec. Po pierwsze wiele procesów związanych z prowadzeniem robót nie musi być wykonywanych na placu budowy, ani nawet w biurze, co choć jest ważną obserwacją, to jednak niekoniecznie przydatną w czasie spowolnienia. Warto zwrócić uwagę jednak na to, że to technologia umożliwiła działanie firmom w takim trybie, którego najważniejszą cechą jest komunikacja. Jeszcze 5 lat wcześniej, a już na pewno 10 taka opcja byłaby nieosiągalna dla większości firm. Mimo, iż to jest tylko jeden wybrany aspekt wielu procesów na budowie, to ilustruje, że jego oddziaływanie jest horyzontalne i że ten trend będzie się tylko pogłębiał. Usprawniona komunikacja nie jest jedynym efektem cyfryzacji, bo dzięki niej możemy do procesów włączyć nowe narzędzia i technologie takie jak BIM, ale także pozwoliła na gromadzenie ogromnych ilości danych.


Najważniejszym wnioskiem płynącym z brytyjskich doświadczeń jest jednak zwrócenie się w stronę metod LEAN, o których na naszym blogu szeroko pisze starszy nawigator Robert Szczepaniak. Nawet tytuł jego wideo-bloga brzmi niepokojąco proroczo: BIM+LEAN strategia przetrwania w branży budowlanej. Sam wideo-blog oczywiście polecam.


Wprawdzie nie ma między nami całkowitej zgodności w ocenie doboru metod przetrwania, to jednak zgodni jesteśmy, że bez rewizji metod funkcjonowania całej branży nie może być mowy o podniesieniu efektywności procesów inwestycyjnych. To, na co ja pragnę zwrócić uwagę – choć nie ma o tym mowy w przywołanych artykułach – to fakt, że jakiekolwiek analizy, które miałby w efekcie przynieść poprawę wydajności byłyby niemożliwe, gdyby nie dane, którymi firmy gromadzą niemalże wyłącznie w formie cyfrowej.


Czy technologia zbawi budowlankę w trudnych czasach.


obraz wygenerowany przez Dall-E2

Oczywiście nie, zbawienie może stać się efektem jedynie mądrych i strategicznych wyborów, ale tych nie da się podejmować w ciemno. Nadchodzące spowolnienie firmy budowlane powinny wykorzystać do wewnętrznej transformacji wdrażając szereg rozwiązań w obszaru project managementu, jak chociażby wprowadzając zarządzanie portfelami, analizując istniejące procesy, eliminując wadliwe i wprowadzać ulepszenia. Firmy i tak będą do tego zmuszone, ale warto pamiętać, że decyzje można podejmować lepiej w oparciu o dane, które i tak w organizacji gdzieś są. Technologię w mojej ocenie należy traktować jak bardzo skuteczne narzędzie, które dostarcza nam nowych wymiarów danych pozwalając dostrzec to, co wcześniej było nieosiągalne.


Zachęcając do lektury przywołanych artykułów jednocześnie namawiam do dyskusji.COVID-19 Pandemic: The Effects and Prospects in the Construction Industry (International Journal of Real Estate Studies)

2_Final_MS_CRES-Covid-025
.pdf
Download PDF • 615KB

Value Management Integration for Whole Life Cycle: Post COVID-19 Strategy for the UK Construction Industry (MDPI)

sustainability-13-09274
.pdf
Download PDF • 960KB

108 wyświetleń3 komentarze

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page