Ocena zasadności metodyki BIM – badania

Tagi:


Jestem studentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, postanowiłem związać swój rozwój zawodowy z metodyką BIM. Temat mojej pracy magisterskiej ma m.in. podjąć próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące opłacalności stosowania BIM w polskim środowisku i w tym kierunku prowadzę badania. Mam nadzieję, że za pośrednictwem DC Navigator’a uda mi się dotrzeć do szerszej grupy respondentów przez co moje analizy będą miarodajne i przysłużą się do rozwoju BIM w Polsce.

Formularz badawczy dostępny jest TUTAJ.

Profil autora badań na LinkedIn TUTAJ.

Opis badań

Każdy z projektów realizowanych w sektorze budowlanym nacechowany jest różnorodnymi zmiennymi. Z kolei proces inwestycyjno-budowlany obarczony jest ryzykiem, często wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy technicznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii, do których zaliczane są między innymi narzędzia metodyki BIM. Czym właściwie jest BIM? Technologia BIM może być traktowana jako zbiór narzędzi i procedur, które mają pomóc w lepszym przepływie informacji w trakcie procesów: zarówno inwestycyjnego, projektowego, jak i wykonawczego dzięki poprawnie skoordynowanym projektom, których podstawą są cyfrowe modele BIM [1].

Czemu zatem BIM nie jest standardem naszej pracy?

Niestety wdrożenie tej technologii oraz osiągnięcie wymienionych celów nie jest łatwym zadaniem. Okres wdrażania wymaga znacznych nakładów finansowych na zakup różnorodnych programów komputerowych, szkolenia zarówno pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów, ale przede wszystkim związany jest ze zmianą sposobu myślenia oraz działania, a także praktycznego stosowania standardów pracy zespołowej w ramach branży i między branżami [1].

Od kogo zależy wdrożenie metodyki?

Świadomość uczestników procesu oraz chęć ich własnego rozwoju prowadzą do powstania, często oddolnych, inicjatyw wdrożeniowych w poszczególnych projektach lub całych organizacjach. Idealnym przypadkiem, można określić sytuację, w której zainteresowanie tematyką BIM jest wykazywane bezpośrednio przez Zamawiającego. Często jednak towarzyszą mu wątpliwości, między innymi:

· Jakie mogą płynąć realne korzyści z wdrożenia BIMu?

· Kiedy należy zdecydować się na efektywne wdrożenie?

· Czy istnieje granica opłacalności takiego przedsięwzięcia?

· …oraz najważniejsze, ile to wszystko może kosztować?

Pytania te są zasadne i przede wszystkim powtarzają się.

Spróbujmy określić, kiedy BIM może być opłacalny

Z uwagi na brak konkretnych, ogólnodostępnych, odpowiedzi na powyższe pytania, wychodzę z propozycją podjęcia się próby określenia świadomości rynkowej w temacie metodyki BIM oraz co ważniejsze – oceny zasadności wdrożenia wspomnianej metodyki w procesie inwestycyjno-budowlanym. Moje analizy oprę na zebranych odpowiedziach w ogólnodostępnym formularzu (link powyżej na wstępie).

Z pełną świadomością nie zawarłem w ankiecie zbyt obszernych pytań, ponieważ zależy mi na pozyskaniu jak największej liczby rzetelnych informacji z różnych środowisk branżowych. Odpowiedzi będą bowiem stanowiły podstawę opracowania mojej pracy dyplomowej, a jeżeli zainteresowanie tematem będzie duże, dołożę wszelkich starań, aby udostępnić Państwu wyniki analiz również w formie ogólnodostępnej publikacji.

W przypadku, gdybyście znaleźliby Państwo 10 minut na podzielenie się swoim doświadczeniem związanym z pracą w cyfrowej odsłonię rynku budowlanego, będę bardzo wdzięczny za poświęcony czas.

Źródła:

[1] Czmoch Ireneusz, Walendzik Jakub, 2022, O korzyściach z wdrożenia MacroBIM+ w trakcie realizacji „międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM”, jak i w codziennej praktyce, „Builder” 1 (294). DOI: 10.5604/01.3001.0015.5936

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *