OECD digital economy papers

Tagi:


Spoiler raportu ze strony 5 z sekcji WNISOKI (Findings):

Zbyt mało firm korzysta z danych, pomimo udowodnionego potencjału danych w zakresie poprawy produktywności, zwiększania innowacyjności i wspierania nowych modeli biznesowych. Korzystanie z danych ma dla firm ogromne znaczenie. Dowody empiryczne pokazują, że dane mogą pobudzać innowacje i zwiększać wydajność. Modele biznesowe w dużym stopniu oparte na danych, aplikacje technologiczne, podkreślają ten potencjał transformacyjny. Jednak wciąż zbyt mało firm korzysta z danych, a małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) pozostają w tyle: najnowsze dane wskazują, że udział dużych firm przeprowadzających analizę dużych zbiorów danych jest trzykrotnie większy niż ich mniejszych odpowiedników. Warto zauważyć, że luki te są większe w przypadku analizy danych niż w przypadku innych technologii cyfrowych, takich jak fakturowanie elektroniczne czy media społecznościowe. Chociaż pandemia COVID-19 pobudziła cyfryzację w MŚP, niewiele jest dowodów na to, że zmniejszyły się różnice we wdrażaniu technologii między mniejszymi i większymi firmami.

Cały raport dostępny w poniżej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *