Praca na wielu oknach


W 2003 roku na Uniwersytecie w Utah przeprowadzono badania mające zweryfikować, w jaki sposób praca na wielu ekranach wpływa na wydajność pracy.

Praca na wielu ekranach wypadła znacznie lepiej niż na jednym ekranie. Badane osoby szybciej wykonywały zadania (ok. 10%). Wykonywały pracę z mniejszą ilością błędów (ok. 30%). Z badania wynikały również korzyści na poziomie subiektywnym. Badani wskazywali, że są bardziej efektywni, praca jest wygodniejsza, łatwiej wykryć błędy, skupić się na konkretnym zadaniu i pozyskiwać informacje z wielu źródeł.

Od lat do wykonywania pracy korzystam z wielu monitorów. Niestety wraz z wzrostem jakości monitorów i ich rozdzielczości zacząłem dostrzegać problem z rozmieszczeniem okien na ekranach. Bez dodatkowych rozwiązań możemy pomóc sobie skrótami klawiszowymi:

⊞ Win + ⬆ rozszerza okno na cały ekran

⊞ Win + ➡ przyciąga okno do krawędzi (odpowiednio prawej lub lewej).

Kiedyś, aby wygodniej rozmieszczać okna można było skorzystać z technologii Hydravision lub Eyefinity, które były dedykowane dla kart graficznych AMD. Obecnie można ten problem rozwiązać za pomocą oprogramowania PowerToys, a przy Windowsie 11 otrzymujemy dedykowane rozwiązanie w systemie operacyjnym.

Co możemy osiągnąć wykorzystując dodatkowe oprogramowanie?

PowerToys pozwala na skonfigurowanie dowolnej liczby stref, do których przyciągane będzie okno. Na zamieszczonym obok zrzucie ekranu widzimy podział na 4 okna.

Po przeciągnięciu okna nad strefę zaznacza się ona kolorem niebieskim. Po puszczeniu myszki okno rozciągnie się do danej strefy.

Najeżdżając na krawędź zaznacza się większa liczba stref, do których ma zostać rozciągnięte okno.

Jak wygląda to rozwiązanie w Windowsie 11?

Możemy skorzystać z dwóch opcji. Aby skorzystać z pierwszej opcji należy najechać myszą na ikonę rozszerzenia okna na cały ekran i zaczekać chwilę.

Pojawi się specjalne menu, z którego możemy wybrać z sześciu konfiguracji stref i umieścić okno na wybranej strefie. Po wybraniu danej strefy zostaniemy zapytani o kolejne strefy, aby umieścić tam kolejne okna potrzebne aktualnie do pracy.

Druga opcja polega na przyciągnięciu ona do górnej krawędzi monitora, z którego rozwinie się analogiczne menu. Ponownie możemy wybrać z sześciu konfiguracji stref i umieścić okno na wybranej strefie. Po wybraniu danej strefy zostaniemy zapytani o kolejne strefy, aby umieścić tam kolejne okna potrzebne aktualnie do pracy.

Windows 11 przyniósł jeszcze jedną nowość – zapamiętywanie rozmieszczenia okien. Po najechaniu na ikonę okna w pasku zadań (na dole ekranu) rozwija się menu z którego możemy wybrać grupę. Po kliknięciu na grupę – wszystkie okna zostaną przywrócone na ich miejsce.

Aplikację PowerToys można pobrać z oficjalnej dystrybucji Microsoft.

Michał Siejda

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *