Strukturyzacja pracy (Work Structuring) dla standaryzacji w Takt Time

Tagi:


Dla uniknięcia nieporozumień zaczniemy najpierw od rozróżnienia Work Structuring (WS) od tradycyjnie znanego podziału pracy, czyli Work Breakdown Structure (WBS).

O ile tradycyjny WBS (podział pracy) dzieli wielkie zestawy prac w sposób, w jaki kroimy bochenek chleba czy pęto kiełbasy (czyli w dowolnym miejscu), Work Structuring polega na takim podziale prac, żeby każda ‘ukrojona’ część była z jednej strony samodzielną jednostką realizacyjną, ale z drugiej uwzględniała funkcjonalne i logiczne powiązania z całego systemu, z którego pochodzi.

Innymi słowy WS (strukturyzacja pracy) zachowuje wszystkie systemowe relacje, które istniały w pracy jeszcze niepodzielonej.

Jest to oczywiście trudniejsze do przeprowadzenia niż prosty podział, ale strukturyzacja pracy jest z kolei niezbędna dla zastosowania sposobu standaryzacji pracy w wykonawstwie budowlanym, czyli Takt Time, o którym będzie w kolejnym blogu.

Wróćmy teraz do genezy strukturyzacji pracy. Ma ona mocną teoretyczną podbudowę, która została zaczerpnięta z prac mieszkającego i pracującego w Wielkiej Brytanii fińskiego akademika Lauri’ego Koskeli. Poniższa grafika przedstawia różnice między tradycyjnym podziałem pracy a systemową strukturyzacją pracy, która jest charakterystyczna dla procesów w lean construction.

Zarys teorii Transformacja – Przepływ – Wartość z podziałem na strukturalne części jest zilustrowany w poniższej tabeli:

Podprocesy strukturyzacji pracy wyglądają następująco:

Strukturyzacja pracy posługuje się także kilkoma istotnymi narzędziami i technikami:

I jeszcze zestawienie cech strukturyzacji pracy:

  1. Transformacja jako podstawa;
  2. Płynny przepływ produkcji (flow);
  3. Czas jako atrybut;
  4. Akceptacja niepewności;
  5. Eliminacja niepotrzebnej pracy i strat;
  6. Dostarczenie najlepszej wartości klientowi;
  7. Wymagania przypisane do podsystemów;
  8. Suma dostępnych metod (holistyczne podejście);
  9. Eliminacja przyczyn źródłowych odchyleń.

Strukturyzacja pracy jest kompleksową i systemową metodą takiego podziału pracy, aby można było przy jego pomocy standaryzować działania operacyjne wykonawstwa w branży budowlanej. Podział pracy na małe części pozwala ją lepiej mierzyć i łatwiej koordynować sekwencje działań.

W następnym blogu przedstawię praktyczne zastosowanie Work Structuring dla działań standaryzacyjnych w ramach kilkukrotnie już zapowiadanego Takt Time.

Stay tuned…

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *