Wszystkie posty

raporty

Procesy i narzędzia cyfrowe

Przedstawiamy załącznik nr 2 do drugiego wydania Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Gazowniczej (KDP), który zbiera i ocenia subiektywną dojrzałość branży w domenie cyfrowej. Dokument zaproponowaliśmy wspólnie z Jackiem Magierą, ale został poddany ocenie całego zespołu…

przegląd rozwiązań

Praca na wielu oknach

W 2003 roku na Uniwersytecie w Utah przeprowadzono badania mające zweryfikować, w jaki sposób praca na wielu ekranach wpływa na wydajność pracy. Praca na wielu ekranach wypadła znacznie lepiej niż na jednym ekranie. Badane osoby…

wdrożenia

Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych- Finał

Artykuł jest podsumowaniem projektu zapoczątkowanego w poście Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych, czyli zróbmy coś praktycznego. Kto za? Produkty projektu to dwie tabele i rysunek. W niedalekiej przyszłości planowana jest również publikacja przykładowego modelu IFC…

lean construction

Poziom operacyjny w planowaniu działań budowlanych – Last Planner® System (serce lean construction)

Na poziomie strategicznym mieliśmy mapowanie (odwzorowanie) strumienia wartości dla dostarczenia jej klientowi*, natomiast dla poziomów taktyczno-operacyjnych realizacji zadań w inwestycjach budowlanych zostały opracowane przez LCI (Lean Construction Institute) zestawy harmonogramów Last Planner® System. Zawdzięczamy to…

raporty

OECD digital economy papers

Spoiler raportu ze strony 5 z sekcji WNISOKI (Findings): Zbyt mało firm korzysta z danych, pomimo udowodnionego potencjału danych w zakresie poprawy produktywności, zwiększania innowacyjności i wspierania nowych modeli biznesowych. Korzystanie z danych ma dla…

lean construction

Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

Podstawową różnicę między przedstawionymi w poprzednich blogach – modelem Fredericka Taylora (komenderowanie i kontrola przez managerów) a stworzonym głównie przez Taiichi Ohno modelem lean (Toyota Production System) można właściwie ująć w jednym zdaniu: O ile…

analizy

Koniec zawodu projektanta

Niecałe 4 lata temu pisałem o ogromnym potencjale mieszanki BIM i AI, nawet dałem prowokujący tytuł jak AI zastąpi projektantów. Zawarłem w nim szereg predykcji dot. wpływu AI na naszą branżę, a w szczególności na…

przegląd rozwiązań

OCR na szybko – PowerToys #2

Zdarzyło Ci się kiedyś przepisywać fragmenty tekstu z zeskanowanego dokumentu? Pewnie nie raz. Po kilku takich sytuacjach u wielu osób pojawia się myśl – przecież to musi dać się rozwiązać prościej! Z pomocą przyszło OCR…

lean construction

Informacja BIM w środowisku lean

Lean jest kompleksową strategią zarządzania procesami gospodarczymi od czasów TPS (Toyota Production System) z początku lat 1950-tych, a w jej ślad i w miarę poznawania przez resztę świata korzyści tego kulturowego podejścia, powstawały po kolei…

1 2 3 4 5 6

aec api automatyzacja bim budownictwo CDE chatgpt choosing by advantages code cyfryzacja dane design digital digital construction digitalizacja engineering facility_management gpt hypar integrated lean project delivery integrated project delivery intergated lean project delivery inżynieria koszt docelowy lean lean construction leanconstruction llm macrobim motywacja opensource organizacja PDF proces produkt projektowanie przepisy raportowanie roboty budowlane small steps target cost target value delivery wskazówki wydarzenia śledzenie postępu robót