Wszystkie posty

wdrożenia

Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych- Finał

Artykuł jest podsumowaniem projektu zapoczątkowanego w poście Cyfryzacja łańcucha dostaw studni betonowych, czyli zróbmy coś praktycznego. Kto za? Produkty projektu to dwie tabele i rysunek. W niedalekiej przyszłości planowana jest również publikacja przykładowego modelu IFC…

raporty

OECD digital economy papers

Spoiler raportu ze strony 5 z sekcji WNISOKI (Findings): Zbyt mało firm korzysta z danych, pomimo udowodnionego potencjału danych w zakresie poprawy produktywności, zwiększania innowacyjności i wspierania nowych modeli biznesowych. Korzystanie z danych ma dla…

lean construction

Standardy w budownictwie, a właściwie ich brak

Podstawową różnicę między przedstawionymi w poprzednich blogach – modelem Fredericka Taylora (komenderowanie i kontrola przez managerów) a stworzonym głównie przez Taiichi Ohno modelem lean (Toyota Production System) można właściwie ująć w jednym zdaniu: O ile…

analizy

Koniec zawodu projektanta

Niecałe 4 lata temu pisałem o ogromnym potencjale mieszanki BIM i AI, nawet dałem prowokujący tytuł jak AI zastąpi projektantów. Zawarłem w nim szereg predykcji dot. wpływu AI na naszą branżę, a w szczególności na…

przegląd rozwiązań

OCR na szybko – PowerToys #2

Zdarzyło Ci się kiedyś przepisywać fragmenty tekstu z zeskanowanego dokumentu? Pewnie nie raz. Po kilku takich sytuacjach u wielu osób pojawia się myśl – przecież to musi dać się rozwiązać prościej! Z pomocą przyszło OCR…

lean construction

Informacja BIM w środowisku lean

Lean jest kompleksową strategią zarządzania procesami gospodarczymi od czasów TPS (Toyota Production System) z początku lat 1950-tych, a w jej ślad i w miarę poznawania przez resztę świata korzyści tego kulturowego podejścia, powstawały po kolei…

hala odlotów

Cyfrowa zgodność z przepisami

Budowle inżynierskie muszą być realizowane zgodnie z szeregiem przepisów takich, jak prawo budowlane, warunki techniczne, obowiązujące normy. Zgodność z przepisami jest weryfikowana na wielu etapach, a pomimo tego, często dochodzi do błędów, gdzie zaprojektowano lub…

lean construction

Strategia lean i jej cechy charakterystyczne

Ukierunkowana strategia lean nosi nazwę Hoshin Kanri, czyli tzw. ‘prawdziwa północ’ (True North). Jak ma to miejsce w tradycyjnych strukturach gospodarczych, tak i w lean wypracowaniem strategii zajmuje się kierownictwo przedsiębiorstwa. Różnica leży w tym,…

lean construction

Struktura lean w hierarchii przedsiębiorstwa

W lean nie chodzi o to, żeby usunąć hierarchię, jest to nadal pluralistyczny, zielony poziom rozwoju cywilizacji*, typ firmy rodzinnej, z dobrze ukształtowanymi relacjami. W takiej strukturze usprawnienia są co prawda priorytetem, ale ich realizacja…

wdrożenia

Kryptografia w budownictwie

Jednym z haseł, które zostało umieszczone w Manifeście DCNavigator, jest chęć zaszczepiania w ludziach (a w szczególności inżynierach) ciekawości i chęci do samorozwoju. Nie poruszam jednak wątku kryptografii wyłącznie, aby zachęcić do samorozwoju, lecz aby…

1 2 3 4 5

aec AI api automatyzacja bim budownictwo chatgpt code cyfryzacja dane design digital digitalizacja e-discovery engineering facility_management gpt hypar integrated lean project delivery integrated project delivery intergated lean project delivery inżynieria koszt docelowy lean lean construction leanconstruction Linux llm opensource Open Source organizacja PDF proces produkt projektowanie przepisy raportowanie roboty budowlane small steps target cost wskazówki wydarzenia śledzenie postępu robót