Wszystkie posty

hala odlotów

Cyfrowa zgodność z przepisami

Budowle inżynierskie muszą być realizowane zgodnie z szeregiem przepisów takich, jak prawo budowlane, warunki techniczne, obowiązujące normy. Zgodność z przepisami jest weryfikowana na wielu etapach, a pomimo tego, często dochodzi do błędów, gdzie zaprojektowano lub…

lean construction

Strategia lean i jej cechy charakterystyczne

Ukierunkowana strategia lean nosi nazwę Hoshin Kanri, czyli tzw. ‘prawdziwa północ’ (True North). Jak ma to miejsce w tradycyjnych strukturach gospodarczych, tak i w lean wypracowaniem strategii zajmuje się kierownictwo przedsiębiorstwa. Różnica leży w tym,…

lean construction

Struktura lean w hierarchii przedsiębiorstwa

W lean nie chodzi o to, żeby usunąć hierarchię, jest to nadal pluralistyczny, zielony poziom rozwoju cywilizacji*, typ firmy rodzinnej, z dobrze ukształtowanymi relacjami. W takiej strukturze usprawnienia są co prawda priorytetem, ale ich realizacja…

wdrożenia

Kryptografia w budownictwie

Jednym z haseł, które zostało umieszczone w Manifeście DCNavigator, jest chęć zaszczepiania w ludziach (a w szczególności inżynierach) ciekawości i chęci do samorozwoju. Nie poruszam jednak wątku kryptografii wyłącznie, aby zachęcić do samorozwoju, lecz aby…

narzędzia

Open Drone Map- jeszcze więcej Open Source

Działalność w ramach DCNavigator uświadomiła mi jak wiele oferują narzędzia „darmowe” (a przynajmniej o zerowym koszcie nabycia). Kwestię kosztu wdrożenia i wsparcia takich narzędzi dyskutowałem w jednym z wcześniejszych wpisów i sprowadza się ona do…

lean construction

Przepływ pracy (Flow)

Idea płynnego przepływu pracy jest jednym z fundamentów metodyki lean, chociaż szczerze powiedziawszy powinna być obecna w każdej metodyce produkcyjnej czy usługowej. Nawet niewielkie zachwianie tego przepływu powoduje w konsekwencji zaburzenie całego systemu w procesie…

analizy

Cyfrowa niedojrzałość

Słabe tempo cyfryzacji budownictwa ma również swoje pozytywne strony, bo czas zmarnowany na opieszałość to także czas, w którym inne gałęzie gospodarki zbierały bogate doświadczenia w tym również te negatywne. Rozpoczęcie transformacji cyfrowej dzisiaj to…

lean construction

Dostarczanie wartości w procesach lean

Wartość w procesach lean* wychodzi zawsze od końcowego odbiorcy, a jej zdefiniowanie jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków działania w tej metodyce. Ich zestawienie ilustruje poniższa grafika. W kolejnych blogach opowiemy dokładniej o poszczególnych elementach…

hala odlotów

Patrząc perspektywicznie

Rozpoczynając przygodę z Digital Construction Navigatorem zdawaliśmy sobie sprawę z konieczności bycia otwartym na zmiany. Na naszym blogu pojawiło się już kilka artykułów, w których możecie przeczytać o tym, jak widzimy przyszłość budownictwa (Contract Data…

lean construction

Wartość i jakość w procesach gospodarczych

Wartość w gospodarce jest definiowana przez odbiorcę gotowego produktu w działaniach produkcyjnych, usługowych i im podobnych. Odbiorcą tym jest zarówno ostateczny, jak i pośredni klient (pod)produktu w poszczególnych stadiach całego procesu. A więc mamy do…

1 2 3 4 5 6

aec api automatyzacja bim budownictwo CDE chatgpt choosing by advantages code cyfryzacja dane design digital digital construction digitalizacja engineering facility_management gpt hypar integrated lean project delivery integrated project delivery intergated lean project delivery inżynieria koszt docelowy lean lean construction leanconstruction llm macrobim motywacja opensource organizacja PDF proces produkt projektowanie przepisy raportowanie roboty budowlane small steps target cost target value delivery wskazówki wydarzenia śledzenie postępu robót