top of page
Osoba analizująca dane

usługi DCN

Poniżej zebraliśmy wszystkie obszary naszych kompetencji, które ogarniamy wspólnie jako członkowie DCN. Dotyczą one przedsiębiorstw budowlanych, ale także firm doradczych, projektowych oraz inwestorów. Nie sprzedajemy konkretnych rozwiązań IT, a jedynie pomagamy organizacjom dobrać właściwe narzędzia do ich potrzeb. 

modele dojrzałości

Modele dojrzałości to narzędzie dla kierownictwa organizacji, które chce świadomie i przytomnie przeprowadzić proces cyfrowej transformacji.  Narzędzie pozwala na podejmowanie uzasadnionych zakupów w dziedzinie IT i narzędzi cyfrowych. 

optymalizacja obiegu danych

Uporządkowanie dokumentacji, aby skrócić czas odszukiwania  projektów, formularzy, pism, protokołów itd., sprawniej się wymieniać dokumentacją i uporządkować procesy, w taki sposób, aby np. na okoliczność zastępstwa skrócić czas wdrożenia zastępującego pracownika bez szkody dla realizowanych zadań

wymagania infomacyjne

Przygotowanie wymagań informacyjnych organizacji, projektu zgodnie z normą ISO19650.

lean construction 

Transformacja firmy budowlanej lub organizacji zlecającej zamówienie inwestycyjne nakierowana na efektywne procesy budowlane (bezpieczne, jakościowe, terminowe i w budżecie) przy pomocy lean construction - budownictwo lean, oraz BIM - modelowanie informacji budowlanej. 

Mapowanie procesów na narzędzia cyfrowe

To usługa, która pozwala na przełożenie (zmapowanie) istniejących procesów w organizacji na cyfrowe narzędzia. To jedna z metod cyfrowej transformacji, która zakłada relatywnie niewielką ingerencję w istniejące procesy organizacji. 

automatyzacja

automatyzacja powtarzalnych zadań, aby wyeliminować ręczne działania zabierające czas, zmniejszyć ilości błędów i kosztów, jak również przygotować strukturę danych, aby przygotować ją na wdrożenie analiz i raportowania business intelligence

Co mówią nasi klienci

dyby

Krystyna z księgowości

To absolutnie niezwykłe, jak chłopcy z DCN zmienili jakość mojej codziennej pracy. Wprawdzie musiałam nieco zmienić nawyki pracy, to jednak odeszło mi tyle niepotrzebnych czynności, że zauważalnie mam więcej czasu na to, co przynosi firmie wartość. 
bottom of page