Tag: PDF

  • Czy możliwa jest automatyzacja przedmiarów z PDF?

    Czy możliwa jest automatyzacja przedmiarów z PDF?

    Jestem przekonany, że każdy z autorów, jak i z naszych czytelników życzyłby sobie, aby dokumentacja przetargowa była udostępniana oferentom w jak najwyższej jakości, a najlepiej w wersji cyfrowej, edytowalnej, sparametryzowanej – tak, aby można było z modelu wygenerować precyzyjne zestawienia przedmiarów robót i ograniczyć koszty przygotowania oferty. Niestety rzeczywistość bywa zgoła inna i dokumentacja w…