Autor: Bartłomiej Tokarzewski

 • Cyfrowa zgodność z przepisami

  Cyfrowa zgodność z przepisami

  Budowle inżynierskie muszą być realizowane zgodnie z szeregiem przepisów takich, jak prawo budowlane, warunki techniczne, obowiązujące normy. Zgodność z przepisami jest weryfikowana na wielu etapach, a pomimo tego, często dochodzi do błędów, gdzie zaprojektowano lub wykonano fragment inwestycji niezgodnie z „zasadami gry”. Rozwój prawodawstwa i standaryzacji sprawia, że zasady są zmieniane, dochodzą nowe, a na…

 • Cyfrowe projektowanie na platformie Hypar

  Cyfrowe projektowanie na platformie Hypar

  Procesy projektowe to zbiór zadań, które są wykonywane przez inżynierów, w celu stworzenia optymalnego i spójnego projektu. Projekt jest optymalny, gdy umożliwia wykonanie inwestycji, która: zmieści się w budżecie, w terminie, spełnia założoną funkcjonalność, jest dla użytkowników: bezpieczna, komfortowa, ekonomiczna i ekologiczna. Rozważmy przykładowy projekt mieszkaniowy, dla którego inwestor posiada działkę i budżet na realizację:…

 • Komunikacja w AEC kluczem do sukcesu

  Komunikacja w AEC kluczem do sukcesu

  Twórcy oprogramowania BIM przekonują nas, że wystarczą ich aplikacje i będziemy mogli pracować równolegle z każdego miejsca na świecie na jednym modelu, który może posiadać wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu. Oczywiście, żaden program nie potrafi wszystkiego. Tak jest np. w przypadku exportu i importu np. modeli w formatach ifc, gbXML lub innych. Dlatego też…