Tag: lean construction

  • Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

    Dlaczego branża budowlana na świecie jest zepsuta? Część 1

    Zainspirowany jednym z artykułów Alana Mossmana* („Construction is Broken”) oraz doniosłością zawartych w nim wniosków postanowiłem nieco zmienić sekwencję moich dotychczasowych blogów na temat stanu (polskiego, ale nie tylko) budownictwa. Zamiast konsekwentnie rozwinąć myśl o MacroBIM i metodach weryfikacji ekonomicznej przedsięwzięcia budowlanego w dzisiejszym i kolejnym blogu wyjątkowo zastanowimy się nad ogólnym pytaniem: dlaczego branża budowlana…

  • Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

    Target Cost (koszt docelowy) – w zintegrowanym procesie inwestycyjnym podstawowe i nieprzekraczalne kryterium ekonomiczne

    Koszt docelowy (Target Cost) w metodyce lean construction, połączonej z IPD (Integrated Project Delivery – zintegrowane dostarczenie aktywów inwestycyjnych) ma zapewnić realizację inwestycji budowlanej w ustalonych, bezpiecznych ramach finansowych. O praktycznych procedurach ustalania kosztu docelowego powiemy w kolejnym blogu, obecnie skoncentrujemy się na samej jego istocie. Zacznijmy od tego, że w lean IPD punkt wyjścia…